Home

Angličtina pre deti (Montessori)

Zápis do detských kurzov


Dobrá znalosť anglického jazyka otvorí Vášmu dieťaťu mnoho dverí – uľahčí mu nielen štúdium na škole, ale pomôže mu získať kvalitné vzdelanie a tým aj lepšie zamestnanie v budúcnosti.

Na kurzoch sa zameriavame na vzájomnú interakciu, hru a prirodzenú komunikáciu v modernom a bezpečnom prostredí našej jazykovej školy. Pripravte Vaše dieťa do života už dnes!Novinka – Montessori – výučba angličtiny pre deti  !!!!


Ďieťa sa dá prihlásiť kedykoľvek počas roka!

  1. špeciálne výučbové karty, ktoré pomáhajú rozvíjať pozornosť, rozpoznávanie, pamäť a jazykové schopnosti
  2. systém pohybových aktivít podporujúcich obratnosť dieťaťa v oblasti hrubej motoriky a Montessori pomôcky na rozvoj jemnej motoriky

Vyberte si správny kurz pre Vaše dieťa:-)