Menu
GABBY LANGUAGE SCHOOL
VAŠA JAZYKOVÁ ŠKOLA
štátnice, pracovné pohovory, súdne preklady a iné

Reklamný spot v rádiu

ORGANIZOVANÉ KURZY PRE DETI

 

Deti sú podľa veku rozdelené v skupinkách :

  • 3 – 6 ročné deti – English 0 – STARTERS
  • 7 – 9 ročné deti – English I – MOVERS
  • 10 – 13 ročné deti – English II – FLYERS
  • TEEN COURSE (14-16 roční) 

 

STARTERS – pondelok,utorok,streda a štvrtok

Kurz pre deti 3-6 rokov –  Montessori metóda

Začiatok – od 25.9. 2017  od 15 – 15 45, 16 – 16 45 hod  – zač, mierne pokroč. a pokročilí – pondelok
Začiatok – od 26.9. 2017  od 15 – 15 45, 16 – 16 45 hod  – zač, mierne pokroč. a pokročilí – utorok
Začiatok – od 27.9. 2017  od 15 – 15 45, 16 – 16 45 hod  – zač, mierne pokroč. a pokročilí – streda
Začiatok – od 28.9. 2017  od 15 – 15 45, 16 – 16 45 hod  – zač,mierne pokroč. a pokročilí – štvrtok

Dĺžka kurzu – 9 mesiacov – 1 x týždenne  – 45 minút – 34 hodín

Cena – 150 Eur

MOVERS – pondelok

Kurz pre deti 7 – 9   rokov –  Montessori metóda

Začiatok – od 25.9.2017  od 15 – 15 45 , 16 – 16 45 hod

Dĺžka kurzu – 9 mesiacov – 1 x týždenne  – 45 minút – 34 hodín

Cena – 150 Eur
vrátane študijného materiálu, občerstvenia a certifikátu

učebňa č. 6  – pondelok

Ďieťa sa dá prihlásiť kedykoľvek počas roka!!!!

 

FLYERS – streda

Kurz pre deti 10 – 13 rokov –  Cambridge metóda

Začiatok – od 27.9.2017  od 15 – 15 45, 16 – 16 45 hod

Dĺžka kurzu – 9 mesiacov – 1 x týždenne  – 45 minút – 34 hodín

Cena – 150 Eur – slovenský lektor
Cena – 200 Eur – Native speaker
vrátane študijného materiálu, občerstvenia a certifikátu

učebňa č. 3,4,5, 6 – streda

Ďieťa sa dá prihlásiť kedykoľvek počas roka!!!!

 

 

Dobrá znalosť anglického jazyka otvorí Vášmu dieťaťu mnoho dverí – uľahčí mu nielen štúdium na škole, ale pomôže mu získať kvalitné vzdelanie a tým aj lepšie zamestnanie v budúcnosti.

Na kurzoch sa zameriavame na vzájomnú interakciu, hru a prirodzenú komunikáciu v modernom a bezpečnom prostredí našej jazykovej školy. Pripravte Vaše dieťa do života už dnes!

Novinka – Montessori – výučba angličtiny pre deti do 6 rokov !!!!

1,špeciálne výučbové karty, ktoré pomáhajú rozvíjať pozornosť, rozpoznávanie, pamäť a jazykové schopnosti

2) systém pohybových aktivít podporujúcich obratnosť dieťaťa v oblasti hrubej motoriky a Montessori pomôcky na rozvoj jemnej motoriky

Vyberte si správny kurz pre Vaše dieťa:-)