Galéria - Jarný camp
Home

Galéria – Jarný camp

Jarný camp

Who is this course aimed to?

I can understand a great variety of longer difficult sentences and I can recognize its implicit meaning. I can express myself fluently and spontaneously, conveying the intent of my meaning effectively. I can use the language flexibly and skillfully for social, academic or professional purposes. I am able to create a clear and structured sentence about complex topics using different forms of sentence structure and logical connectors. Candidates mastering English on such advanced level are ready to take the CAE exam (Certificate in Advanced English).

Who is this course aimed to?

I understand basic ideas of a difficult sentence dealing with specific or abstract topic including technical articles in my field of study. I can communicate quite fluently and spontaneously so I have no problems to communicate with a native speaker. I can create a comprehensible detailed sentence about various topics and I can explain my attitude to a problem, enumerating the advantages and disadvantages of various options. I am ready to take the FCE exam (First Certificate) – small final state exam in English language.

Who is this course aimed to?

I understand basic communication at work, at school, with friends. I can handle most of the problems that might come up while travelling. I can create a simple sentence about common and general topics. I can talk about my experiences, my dreams, expectations and desires, I am able to present, explain and justify my opinions and plans. I can make a difference between formal and non-formal language. I am ready for the PET exam (Preliminary English Test/ Pet for school). I have been learning the language for almost 2 years.

Who is this course aimed to?

My communication competence is more fluent, writing competence is more complex (I can create simple complex sentences). The vocabulary knowledge and understanding is deeper and more specific. After finishing the level, I am ready to take the KET exam (Key English Test). The exam is suitable as a motivation for kids and teenagers. Students are able to pass the exam after one year of studying.

Who is this course aimed to?

I can introduce myself and to others, I am able to ask and answer basic questions about personal details, people who I know and about things I have. I can hold a conversation in the language provided that the person I am talking with speaks slowly and intelligibly and is willing to assist me. I can use the language to communicate basic problems and situations (ask the way, buy something to eat) and I can pose basic questions.

Who is the course aimed to?

I have never learnt the language. I have no command of the language. I want to learn the language from the beginning. Students learn basic vocabulary, grammar and correct pronunciation. They learn to answer basic questions (name, age, job, family, hobbies).

Pre koho je kurz Advanced C1 určený?

Rozumiem širokej škále náročných dlhších textov a viem rozoznať aj implicitný význam. Viem sa vyjadriť plynulo a spontánne bez dlhšieho hľadania vhodných výrazov. Viem flexibilne a obratne používať jazyk na spoločenské, akademické a profesionálne účely. Viem vytvoriť jasný štruktúrovaný podrobný text na komplexné témy a aktívne pri tom používam rôzne formy organizácie textu a logické konektory. Táto úroveň nadväzuje na skúšku CAE (Certificate in Advanced English), ktorá je pre kandidátov ovládajúcich angličt inu na Advanced úrovni.

Pre koho je kurz Upper-Intermediate B2 určený?

Rozumiem hlavným myšlienkam náročného textu, či už na konkrétnu alebo abstraktnú tému, vrátane odborných článkov vo svojom odbore. Viem komunikovať pomerne spontánne a plynulo, takže môžem bez veľkých zábran komunikovať aj s „Native speakerom“ (človekom, ktorému je daný jazyk materinský). Viem vytvoriť zrozumiteľný podrobný text na množstvo tém a viem vysvetliť svoje stanovisko k problematike s vymenovaním výhod a nevýhod viacerých možností. Som pripravený na skúšku FCE ( First Certificate )- malá štátna skúška z anglického j azyka.

Pre koho je kurz Intermediate B1 určený?

Rozumiem základným bodom prejavu, s ktorým sa bežne stretávam v práci, v škole a pri oddychu. Viem si poradiť vo väčšine situácií, ktoré môžu vzniknúť počas cestovania. Viem vytvoriť jednoduchý text na známe a blízke témy. Viem opísať svoje zážitky, udalosti, sny, nádeje a túžby, viem jednoducho odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány. Rozlišujem formálny a neformálny jazyk. Som pripravený na skúšku PET ( Preliminary English Test/ Pet for school). Učím sa cudzí jazyk približne 2 roky.

Pre koho je kurz Pre-Intermediate A2 určený?

Hovorený prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší (dokážem používať jednoduchšie súvetia). Slovná zásoba sa prehlbuje a konkretizuje. Po skončení daného levelu som pripravený na skúšku KET (Key English Test). Skúška je vhodná ako motivácia pre deti a dospievajúcich. Na danú skúšku som pripravný približne po jednom roku štúdia angličtiny.

Pre koho je kurz Elementary A1 určený?

Viem predstaviť seba a iných, dokážem sa pýtať a odpovedať na základné otázky o osobných údajoch, ľuďoch, ktorých poznám a veciach, ktoré mám. Viem jednoducho reagovať v komunikácii za predpokladu, že človek, s ktorým sa rozprávam, hovorí pomaly a zrozumiteľne a je ochotný mi pomôcť. Dokážem používať jazyk k uspokojeniu základných potrieb (opýtať sa na cestu, kúpiť si jedlo), dokážem klásť jednoduché otázky.

Pre koho je kurz Starter určený?

Jazyk som sa ešte nikdy neučil,nemám žiadne základy. Chcem ísť úplne od začiatku. Študent sa učí základnú slovnú zásobu a gramatiku, zoznamuje sa s anglickou výslovnosťou. Učí sa odpovedať na bežné otázky ( meno, vek, práca, rodina, hobby).

We are working with a new communication method that is directly taught by using special exercises and creating a direct English environment.

The lessons are based on a new communication method which is uses specially designed exercises and games. The method is suitable for all language levels and significantly reduces of the fear of speaking a second language (90% of people learning a language).

At Gabby Language School we focus on the practical uses of a new language. The biggest need of learning additional languages is for people speaking and understanding in their everyday life.

Grammar is of course a crucial part of the process so it is presented naturally, during conversations in a similar way that a child learns how to speak. Lessons are dynamic, enjoyable and fun. We have experienced that a friendly and relaxed atmosphere is the best and most efficient way to learn.
Why not contact us at Gabby Language School and have a great new experience learning a new language. Our team is waiting to help you 🙂

Our team

Accredited center

The Language school is an accredited center of Educational Testing service (ETS) – the company which forms TOEIC and TOEFL tests. Millions of people all over the world take these tests every year. Business English, German, French are tested at our language school using the international exam TOEIC and we can help you to prepare for the international academic exam in English language -TOEFL. If you are interested please contact us. Our team looks forward to hearing from you 🙂

Language school

Our school is located at J.M. Geromettu Street in Žilina (opposite the market place, near Dom Umenia Fatra & Aupark Shopping Centre).

Our team of qualified, professional language lecturers is either Slovak, native English, German or French Speakers will teach you the language of your preference. They use cultural interaction of the language in an open and dynamic proven methodology. Our comfortable but professional language center offers a friendly and non-formal atmosphere along with complimentary refreshments such as coffee, tea, cappuccino and mineral water. Lessons come in many formats such as one on one lessons, group courses, corporate courses for companies large or small, business language courses, summer language courses for children – Our language school offers all you need in the field of languages, culture, training and summer camps. We will be glad to advice you and on demand give you an assessment of your language knowledge and skills free of charge and without obligation as well as offer you a language course with a study plan tailored to your needs.

It is simple to join our school just call or email the Gabby Language Team in Žilina and we will be pleased to satisfy your requirements.

Gabby language school in numbers

25

LECTURERS

500

STUDENTS

50

COURSES

10

YEARS OF EXPERIENCE

01. Experience

Gabby language school has more than 10 years of experience in foreign language learning.

02. Professionality

The lessons are taught at an expert, effective level with emphasis on creativity.

03. Guarantee

Previously positive feedback from our clients is our guarantee of satisfaction and good work.

04. Quality

Quality assurance is our primary goal and therefore we invest in precise preparation, materials and learning spaces.

Detské kurzy

Organizované kurzy

Starter

5 COURSES

Jazyk som sa ešte nikdy neučil,nemám žiadne základy. Chcem ísť úplne od začiatku. Študent sa učí základnú slovnú zásobu a gramatiku, zoznamuje sa s anglickou výslovnosťou. Učí sa odpovedať na bežné otázky ( meno, vek, práca, rodina, hobby).

Elementary A1

2 COURSES

Viem predstaviť seba a iných, dokážem sa pýtať a odpovedať na základné otázky o osobných údajoch, ľuďoch, ktorých poznám a veciach, ktoré mám. Viem jednoducho reagovať v komunikácii za predpokladu, že človek, s ktorým sa rozprávam, hovorí pomaly a zrozumiteľne a je ochotný mi pomôcť. Dokážem používať jazyk k uspokojeniu základných potrieb (opýtať sa na cestu, kúpiť si jedlo), dokážem klásť jednoduché otázky.

Hovorený prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší (dokážem používať jednoduchšie súvetia). Slovná zásoba sa prehlbuje a konkretizuje. Po skončení daného levelu som pripravený na skúšku KET (Key English Test). Skúška je vhodná ako motivácia pre deti a dospievajúcich. Na danú skúšku som pripravný približne po jednom roku štúdia angličtiny.

Rozumiem základným bodom prejavu, s ktorým sa bežne stretávam v práci, v škole a pri oddychu. Viem si poradiť vo väčšine situácií, ktoré môžu vzniknúť počas cestovania. Viem vytvoriť jednoduchý text na známe a blízke témy. Viem opísať svoje zážitky, udalosti, sny, nádeje a túžby, viem jednoducho odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány. Rozlišujem formálny a neformálny jazyk. Som pripravený na skúšku PET ( Preliminary English Test/ Pet for school). Učím sa cudzí jazyk približne 2 roky.

Rozumiem hlavným myšlienkam náročného textu, či už na konkrétnu alebo abstraktnú tému, vrátane odborných článkov vo svojom odbore. Viem komunikovať pomerne spontánne a plynulo, takže môžem bez veľkých zábran komunikovať aj s „Native speakerom“ (človekom, ktorému je daný jazyk materinský). Viem vytvoriť zrozumiteľný podrobný text na množstvo tém a viem vysvetliť svoje stanovisko k problematike s vymenovaním výhod a nevýhod viacerých možností. Som pripravený na skúšku FCE ( First Certificate )- malá štátna skúška z anglického jazyka.

Advanced C1

0 COURSES

Rozumiem širokej škále náročných dlhších textov a viem rozoznať aj implicitný význam. Viem sa vyjadriť plynulo a spontánne bez dlhšieho hľadania vhodných výrazov. Viem flexibilne a obratne používať jazyk na spoločenské, akademické a profesionálne účely. Viem vytvoriť jasný štruktúrovaný podrobný text na komplexné témy a aktívne pri tom používam rôzne formy organizácie textu a logické konektory. Táto úroveň nadväzuje na skúšku CAE (Certificate in Advanced English), ktorá je pre kandidátov ovládajúcich angličtinu na Advanced úrovni.

Address

Gabby Language school
J.M. Geromettu 1
010 01 Žilina

Contact

Email

Financial departmentinfo@gabby.sk
Study department : gabby@gabby.sk
Director department : riaditel@gabby.sk
Web: www.gabby.sk

Homepage

course3kid

Učenie plné zábavy pre naše deti už od troch rokov priamo u nás v Gabby. Zverte k nám Vaše ratolesti a my ich naučíme speakovať

blog2

Nenechajte nič na náhodu. Pripravte sa svedomito a zodpovedne na skúšky, ktoré zvládnete bez zbytočných
stresov a problémov.

avatar-5

Vyžaduje Vaše zamestnanie znalosť cudzieho jazyka? Neváhajte nás kontaktovať, my Vám pomôžeme naučiť sa to, čo potrebujete.

course7

Máte málo voľného času a aj napriek tomu sa chcete venovať štúdiu? Nezúfajte, my sa Vám prispôsobíme podľa Vašich požiadaviek.

Gabby.sk - Žilina language school

About us

The Language school is an accredited center of Educational Testing service (ETS) – the company which develops TOEIC and TOEFL tests.

Millions of people all over the world take these tests every year. Business English, German, French are tested directly in our language school by means of the international exam TOEIC and we can help you to prepare for the international academic exam in English language -TOEFL. If you are interested please contact us. Our team looks forward to hearing from you 🙂

25

LECTURERS

500

STUDENTS

50

ACTIVE COURSES

10

YEARS

Our partners

Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas na spracovanie osobných údajov pre jazykovú školu Gabby Language school s.r.o. Žilina dávate za účelom:
 • zverejňovania informačných materiálov z podujatí jazykovej školy na webovom sídle školy, v rozsahu
  meno, priezvisko, vek, individuálne a spoločné fotografie a videá z týchto podujatí,
 • dodania služieb v rámci zabezpečovania jazykového kurzu
 • databázovej evidencie prevádzkovateľa a zasielania informácií
 • činnosti Jazykovej školy Gabby Language school – v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Individuálne hodiny Face to Face

Kurz je ušitý na mieru pre klienta, ktorý má pružnú pracovnú dobu a časovo je veľmi vyťažený. Lektor je schopný sa mu prispôsobiť nielen časovo, ale po úvodnom vstupnom pohovore a zistení jeho jazykovej úrovne mu vypracuje program, ktorý v plnej miere korešponduje s jeho požiadavkami.

Dĺžka kurzu sa odvíja od požiadavky klienta. Môže ísť o krátkodobý kurz

 • pred konferenciou
 • dôležitým obchodným jednaním
 • vstupným pohovorom pri uchádzaní sa o zamestnanie
 • dlhší kurz – ak si chce klient zlepšiť celkovú úroveň svojich jazykových schopností.
 • Kontaktujte prosím o informácie študijné oddelenie – gabby@gabby.sk alebo 0911 / 790 793

Mini skupinový kurz

Je určený pre tých, ktorí sa potrebujú naučiť alebo zdokonaliť v :
 • rozvíjaní komunikačných zručností
 • obohatení slovnej zásoby
 • používaní gramatiky v bežnom živote,teda v praxi
 • plynulosti reči
 • porozumení hovoreného textu
 • konferenciách
 • dynamika hodiny a zameranie lektora na študentov sú omnoho väčšie, ako pri bežnom skupinovom kurze
 • časová flexibilita (študujete v dňoch a časoch, ktoré vyhovujú Vám)
 • lektor môže obsah hodín prispôsobovať viac individuálne Vašim potrebám
 • ovládaní bežných fráz
 • v skupine sú max. 4 študenti
 • vďaka malému počtu študentov v skupine je Vaše štúdium intenzívnejšie a kvalitnejšie
 • Kontaktujte prosím o informácie študijné oddelenie – gabby@gabby.sk alebo 0911 / 790 793

Firemné kurzy

Hlavné výhody individuálnych firemných kurzov:
 • absolútna flexibilita dní a časov výučby (plánovanie výučby na týždennej báze)
 • jedná sa o výučbu face to face – teda len Vy a lektor, ktorý sa bude venovať iba Vám
 • lektor s Vami rieši individuálne požiadavky a dokáže hodiny zacieliť presne podľa Vašich pracovných potrieb
 • individuálne kurzy sú vhodné najmä pre vyšších zaneprázdnených manažérov a riaditeľov, ktorí potrebujú vysokú flexibilitu a špeciálny prístup

Skupinový kurz všeobecnej angličtiny

 • počet účastníkov v skupine je max. 10 (nízky počet študentov v skupine Vám zaručuje viac času na komunikáciu)
 • individuálny prístup lektorov (v rámci kurzu Vás bude učiť len obmedzená skupina 2 až 3 lektorov, čím je zabezpečený individuálny prístup )
 • v rámci novej metódy sa na hodinách budete stretávať s novými prvkami výučby (cvičenia, hry, články apod.)
 • učenie gramatiky praktickou formou – gramatiku Vám lektori vysvetlia na prakticky a zároveň si ju sami preskúšate na množstve praktických variácií
 • Pozrite si prosím ponuku na hornej lište na stránke – Organizované kurzy   alebo
 • Kontaktujte prosím o informácie študijné oddelenie – gabby@gabby.sk alebo 0911 / 790 793

Pracovné pohovory

Prinášame Vám najčastejšie otázky a najpoužívanejšie slová na pracovnom pohovore.

 • Záujem o prácu – Work interest
 • Čo viete o našej spoločnosti? What do you know about our company?
 • Prečo chcete pre našu spoločnosť pracovať? Why are you interested in working for our company?
 • Čo by ste chceli v nasledujúcich rokoch dosiahnuť ? What would you like to achieve in the years to come?
 • Akú máte predstavu o plate? What are your salary expectations?

Požiadavky - Requirements

Aké máte skúsenosti s prácou v danej oblasti? Ste schopný splniť požiadavky na danú pracovnú pozíciu? What experience do you have in the given field? Are you able to meet the requirements of the given job?

Schopnosti - Skills

 • Aké máte predchádzajúce skúsenosti v danom odvetví? Popíšte nám stručne vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti. What is your previous experience in the given field? Elaborate on your previous work experience.
 • Aké sú vaše najväčšie pracovné úspechy a neúspechy? What are your greatest achievements and failures in terms of work?
 • Aké sú vaše silné a slabé stránky? What are your strengths and weaknesses?
 • Prostredie spoločnosti – Work environment
 • Aké sú vaše záujmy? What are your interests?
 • Aké pracovné prostredie vám vyhovuje? What environment do you work best in?
 • S akými typmi ľudí sa vám dobre spolupracuje? S akými ľuďmi sa vám spolupracuje horšie? What type of people do you work best with? What type of people do you not work good with?

Slovná zásoba

Odvetvie – field, area
Zmluva – employment contract
Vlastnosti – features, qualities, characteristics
Záujem – interest
Požiadavky – requirements
Nároky – demands, requirements
Skúsenosti – experience
Schopnosti – skills, abilities
Brutto – gross
Vysnívané zamestnanie – dream job
Opis osoby – description of a person
Motivácia – motivation
Vodca/podriadený – superior, leader/subordinate
Ciele – goals, objectives
Pozadie – background
Zlozvyky – bad habits
Popis práce, pracovného miesta – job description
Zamestnanie (oficiálne) – occupation
Voľné pracovné miesto – opening
Profesný vývoj – professional development
Kariéra – career
Životopis (americká angličtina) – resumé
Zamestnanec – employee
Žiadosť o zamestnanie – application for a job
Školenie – training,Lojálny – loyal
Dôveryhodný – trustworthy
Univerzitný titul – university degree
Diplom – diploma
Spoľahlivý – reliable
Netto – net
Silné stránky – strengths,
Slabé stránky – weaknesses,
Súčasné zamestnanie – current job,
Časová medzera v životopise – time gap in the CV,
Ochota – willingness,
Sťahovanie – moving,
Úspechy – achievements,
Chyby – mistakes, failures

Príprava na štátnice

Ciele

 • Pripraviť  účastníkov na úspešné zvládnutie štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka
 • Osvojiť si vedomosti a zručnosti pre písomnú a ústnu časť  jazykovej skúšky
 • Naučiť  účastníkov vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces.

Rozsah kurzu

150 vyučovacích hodín ktoré sú rozdelené do 3 častí.

Podmienky prijatia do kurzu: zvládnutie gramatického testu na úrovni Upper-Intermediate (test si je možné urobiť v našej kancelárii po telefonickom dohovore termínu – 0911 / 790 793 )

Celý program je zostavený z 3 častí (gramatickej, konverzačnej a literárnej), ktoré sa paralelne striedajú počas celého jazykového kurzu:

Gramatická časť

Present and Imperative, Past, Present Perfect and Past Perfect, Future and Future Perfect, Questions, Modals, Adjectives and Adverbs, Gerunds and Infinitives, Phrasal Verbs, Nouns, Quantifiers, Articles, The Passive, The Conditional, Relative Clauses, Indirect Speech

Konverzačná časť

Theatres, Cinemas, Concerts, Art Galleries, Cultural Relations with Other Countries, Education in English speaking countries and Slovakia, Holidays, Travelling, Means of Transport, Pollution, Environmental Problems, Free Time, Hobbies, The U.S.A (geography, industry, agriculture, institutions), Shopping, Great Britain (geography, industry, agriculture, institutions) Health Service, The System of Government in the U.S.A., Great Britain, Canada, Sports in Slovakia, Great Britain, the U.S.A. The History of Great Britain, Australia, New Zealand, The History of the U.S.A, My Family, Family Life, Human Relations, Postal Services, Letter – writing, Telephoning, Canada, Hotel Services, Restaurants, Tourist Industry, Holidays and other notable days in Great Britain and the U.S.A., Getting a Job, Problems of Unemployment, Food, Nutrition, Eating Habits, Vegetarianism and Other Diets, The Necessity of Studying Foreign Languages, Science and Technology

Anglická literatúra

Major writers from earliest times set in their historical context (Old and Middle English literature, Elizabethan poetry, prose and drama, Restoration drama and prose, 18 th century poetry and prose, 19 th century poets and novelists, 20 th century novels and drama).

Literatúra

Major writers from colonial times set in their historical context (The rise of a national literature, the American renaissance, The Civil War, the era of realism and naturalism, the writers of the Lost Generation, poetry and drama, 20 th Century writers)

Naša ponuka pozostáva z prekladov ( klasické a súdne ), tlmočení, korektúr, spracovania a výučby jazykov.

 

Jazyky – anglický,nemecký,francúzky,taliansky,španielsky,poľský a latinský.

 

Spokojnosť našich zákazníkov zabezpečujú vždy ochotní a profesionálni zamestnanci.

 

Odbornosť prekladov, tlmočení a výučby jazykov Vám garantujeme dôsledným výberom našich spolupracovníkov.
Taktiež vieme na požiadanie poskytnúť referencie od našich dlhodobých zákazníkov.
Veľmi radi Vám zodpovieme a pripravíme ponuku podľa Vašich presných požiadaviek.
V prípade záujmu Vás budeme radi informovať o možnostiach poskytovania zliav pri dlhodobej spolupráci.
NS (normostrana) je 30 riadkov so 60 údermi v riadku vrátane medzier, t.j. celkom 1 800 znakov na stranu. Minimálne účtované množstvo pri prekladoch je 1 NS a pri tlmočení sú to 2 hodiny. Bežný rozsah prekladu na 1 pracovný deň je 6 NS. Za každých daľších 6 NS si treba pripočítať 1 deň naviac. Ceny zahŕňajú základnú grafickú úpravu.

Našou veľkou novinkou je dochádzanie za študentami, či už je to do firmy, školy alebo škôlky.

Stačí zavolať na tel. číslo 0903 540 077 alebo poslať email na info@gabby.sk. Všetko Vám vysvetlíme a ušijeme Vám angličtinu priamo na mieru, s vypracovaním študijného sylabusu zdarma.

Hlavné výhody individuálnych firemných kurzov

 

 • absolútna flexibilita dní a časov výučby (plánovanie výučby na týždennej báze)
 • jedná sa o výučbu One to One – teda len Vy a lektor, ktorý sa bude venovať iba Vám
 • lektor s Vami rieši individuálne požiadavky a dokáže hodiny zacieliť presne podľa Vašich pracovných potrieb
 • individuálne kurzy sú vhodné najmä pre vyšších zaneprázdnených manažérov a riaditeľov, ktorí potrebujú vysokú flexibilitu a špeciálny prístup

Hlavné výhody skupinových firemných kurzov

 

 • flexibilita dní a časov výučby (vlastné plánovanie )
 • zloženie skupín Vám navrhneme podľa bezplatného jazykového auditu
 • radi Vám zabezpečíme bezplatnú ukážkovú hodinu jednotlivých metód, podľa ktorej Vám budeme môcť lepšie navrhnúť konkrétny typ výučby
 • pre dosiahnutie vysokej efektivity výučby odporúčame, aby počet účastníkov v skupine bol max. 10

MATURITNÝ KURZ

 • Jazyková úroveň: Kurz prípravy na maturitu z AJ je možné v prípade potreby rozčleniť na prípravu na maturitu internú a externú a tiež na prípravu na maturitu z angličtiny na úrovni B1 a B2.
 • Pri vstupnom pohovore Vám veľmi radi poradíme, na ktorý typ maturity dokážeme pripraviť daného maturanta.
 • Počas jazykových kurzov Vás efektívne pripravíme na zvládnutie písomnej a ústnej maturitnej skúšky.
 • Je len na Vás, aby ste si vybrali: môžete si zvoliť komplexnú prípravu alebo sa s Vami sústredíme na konkrétny problém, ktorý Vám spôsobuje najviac ťažkostí, napr. počúvanie/čítanie s porozumením, konverzácie, gramatika, slohová zložka či literatúra.
 • Naše kurzy zastrešujú slovenský, anglický, nemecký a francúzsky jazyk.

Budúcim maturantom odporúčame absolvovať maturitný kurz angličtiny.

 

KURZ PRE MATURANTOV Z AJ A NJ

 

Začiatok: 30.9.2019, v čase 15:00 – 16:30 h

Dĺžka kurzu: 3 mesiace ,1x týždenne  – 90 min, 24 hod x 45 minút

Cena: 109 EUR (študijný materiál, občerstvenie a certifikát) pondelok,uč.3

V prípade záujmu vieme otvoriť nový kurz podľa Vašich požiadaviek,kde si sami navrhnete čas a deň kurzu!!!!

ANGLICKÝ JAZYK

 • Cambridgeské skúšky: FCE (B2), CAE (C1) a PET (B1) – pre “negymnazistov”.
 • Štátne jazykové skúšky: základná (B2), všeobecná (C1) a špeciálna (C2).
 • City & Guilds: International ESOL Diploma Achiever (B1), International ESOL Diploma Communicator (B2), International ESOL Diploma Expert (C1).
 • TOEFL: B1 (od 47 bodov do 59 bodov), B2 (od 60 bodov do 79 bodov), C1 (od 80 bodov do 99 bodov), C2 (od 100 bodov).

 

NEMECKÝ JAZYK

 • Štátne jazykové skúšky: základná (B2), všeobecná (C1) a špeciálna (C1 – C2).
 • Skúšky Goetheho inštitútu: Zertifikat Deutsch (B1), Goethe-Zertifikat B2 (B2), Goethe-Zertifikat C1 (C1), Zentrale Oberstufenprüfung (C2) .

 

FRANCÚZSKY, TALIANSKY, ŠPANIELSKY, RUSKÝ JAZYK

 • Štátne jazykové skúšky: základná (B2), všeobecná (C1) a špeciálna (C2)
  Do portfólia uznaných skúšok patria od šk. roka 2011/12 aj skúšky ECL z angličtiny a nemčiny.

Montessori v Žiline pre deti do 10 rokov

Deti sú podľa veku rozdelené v skupinkách :

 • 3 – 6 ročné deti – English 0 – STARTERS
 • 7 – 9 ročné deti – English I – MOVERS
 • 10 – 13 ročné deti – English II – FLYERS
 • TEEN COURSE (14-16 roční)

Ďieťa sa dá prihlásiť kedykoľvek počas roka!

 

 

Dobrá znalosť anglického jazyka otvorí Vášmu dieťaťu mnoho dverí – uľahčí mu nielen štúdium na škole, ale pomôže mu získať kvalitné vzdelanie a tým aj lepšie zamestnanie v budúcnosti.

Na kurzoch sa zameriavame na vzájomnú interakciu, hru a prirodzenú komunikáciu v modernom a bezpečnom prostredí našej jazykovej školy. Pripravte Vaše dieťa do života už dnes!

Novinka – Montessori – výučba angličtiny pre deti do 6 rokov !!!!

1,špeciálne výučbové karty, ktoré pomáhajú rozvíjať pozornosť, rozpoznávanie, pamäť a jazykové schopnosti

2) systém pohybových aktivít podporujúcich obratnosť dieťaťa v oblasti hrubej motoriky a Montessori pomôcky na rozvoj jemnej motoriky

 

Vyberte si správny kurz pre Vaše dieťa:-)

Galéria – Summer camp

Summer camp

Cambridge

Večerné kurzy

Detské kurzy

Náš tím

Oxford

Študijný pobyt v Anglicku

Individuálne kurzy

Fungujeme novou komunikačnou metódou, ktorá sa precvičuje priamo na hodine použitím špeciálnych cvičení, hier a vytvárame priamo anglické prostredie na hodine.

Metóda je vhodná pre všetky jazykové úrovne, pokročilejší študenti veľmi oceňujú hlavne odbúranie strachu hovoriť cudzím jazykom (podľa štatistík má tento problém až 90% ľudí).

Tento systém výučby sa sústreďuje na praktickú stránku jazyka- rozprávanie a porozumenie, teda to, čo ľudia najviac potrebujú v každodennom živote.

Samozrejme, že sa nezabúda ani na gramatiku, avšak je vyučovaná prirodzene, už počas konverzácie, presne tak, ako sa malé dieťa učí svoj vlastný materinský jazyk. Zaujme Vás dynamika a rýchlosť vyučovacích hodín.

U nás vždy vládne priateľská a uvoľnená atmosféra. Tak príď k nám a nauč sa rýchlo cudzí jazyk. Tešíme sa.

Blog Masonry

November 18

Cambridge (EN)

READ MORE

Náš tím

Dipl. Ing. Gabriela Antolíková Jaššová Bc.

RIADITEĽ, ŠTUDIJNÝ PORADCA, LEKTOR

Vyštudovala Strojnícku fakultu na Žilinskej univerzite v Žiline – odbor strojárska technológia a Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor finančné obchody. Tri roky navštevovala Cape Cod Community College v USA, Boston, ktorú úspešne ukončila diplomom.Počas päťročného pobytu vo Veľkej Británii sa venovala štúdiu angličtiny a práci pre logistickú spoločnosť. Získala Cambridge certifikáty FCE, CAE a štátnu skúšku z angličtiny. Taktiež sa venovala manažérskej a riadiacej činnosti. Skúsenosti z týchto pozícii zhodnotila pri získaní certifikátov zameraných na efektívnu komunikáciu a špeciálne mäkké zručnosti.

VIEW PROFILE

Mgr. Darinka Pavelčíková

Detská psychologička

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Mateja Bela v Bánskej Bystrici – odbor pedagogika a psychológia a na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove – odbor sociálna pedagogika zameraná na školskú psychológiu. Štyri roky študovala angličtinu na Filozofickej fakulte v Prešove a tri roky na Britskej univerzite. Je držiteľkou Cambridge certifikátov FCE a CAE. Jej hlavnou činnosťou je študijná metodika a detská psychológia. Zároveň zabezpečuje špeciálne sedenia s rodičmi, na ktorých poskytuje odborné poradenstvo v rámci školskej pedagogiky. Táto forma konzultácie je rodičmi veľmi vyhľadávaná a preferovaná. Darinka je optimistická žena s veľkým srdcom.

VIEW PROFILE

Mgr. Zuzana Hammerová

Lektorka anglického a nemeckého jazyka

Vyštudovala študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra na FF UKF v Nitre. Počas celého štúdia na vysokej škole aktívne prekladala, tlmočila, korigovala texty a zúčastňovala sa študentských vedeckých konferencií a výskumov. Zuzka sa sústreďuje na komplexnú výučbu spisovného nemeckého jazyka rôzneho zamerania pre všetky vekové skupiny od úplných začiatočníkov až po veľmi pokročilých.

VIEW PROFILE

Mgr. Sylvia Paleničková

Lektor anglického a francúzskeho jazyka

V roku 1999 úspešne ukončila Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – kombinácia anglického a francúzskeho jazyka. Angličtine sa venuje už od detstva. V jazykovej škole vedie špecializované kurzy (Business English, Bank English, Accounting, výučba slovenského jazyka pre cudzincov a iné). Svoje komunikačné a motivačné schopnosti si zdokonalila absolvovaním viacerých seminárov a školení.

VIEW PROFILE

Mgr. Janka Pučeková

Lektorka anglického jazyka

Žila v Austrálii v Sydney od roku 1983 do roku 2006, kde získala rôzne certifikáty ako ILLC – Intensive language learning centre, HSC – maturita, TAFE, Advanced certificate in accounting, TESOL a iné. V roku 2007 sa prisťahovala späť na Slovensko a pôsobí ako lektor anglického jazyka. Jej práca ju veľmi baví a ako sama hovorí, inú prácu si ani nevie predstaviť 🙂 V súkromí je mamou dvoch detí.

VIEW PROFILE

Bc. Petra Mičáková

Lektor anglického jazyka

Vyštudovala na Žilinskej univerzite v Žiline – odbor akademických predmetov v kombinácii Anglický jazyk a výchova k občianstvu. Počas štúdia strávila dva roky v Británii, kde sa vždy rada vracia. Má veľmi pozitívny vzťah práve k Británii, ľuďom, kultúre, spôsobu života a jazyku. Učí detské kurzy už od 3 rokov v jazykovej škole a materských škôlkach.


VIEW PROFILE

Mgr. Zuzana Lagová

Lektor anglického a francúzskeho jazyka

Pracuje ako lektor už viac ako 25 rokov. Absolvovala študijný pobyt vo Veľkej Británii a získala Cambridge certifikáty FCE a CAE. Ako Cambridge English Teacher si priebežne dopĺňa ďalšie certifikáty na on-line kurzoch. V súčasnosti študuje aj hovorovú francúzštinu na on-line kurzoch Larousse a Duolingo s francúzskymi lektormi.

VIEW PROFILE

Mgr. Barborka Durná

Lektor anglického jazyka

Angličtine sa venuje od 10 rokov. Navštevovala bilingválne gymnázium a absolvovala jazykový študijný pobyt vo Veľkej Británii. Vyštudovala učiteľstvo v kombinácii anglický jazyk a výchova k občianstvu. Venuje sa najmä detským kurzom.


VIEW PROFILE

Mgr. Barbora Boldižarová Hajková

TEACHER

Pracuje ako úradný prekladateľ a učiteľ anglického jazyka s bohatými skúsenosťami s prekladom textov z oblasti práva, ekonomiky, obchodu, podnikania a iných. Má vysokoškolské vzdelanie v odbore anglický jazyk a literatúra doplnené postgraduálnym štúdiom odborného prekladu.

VIEW PROFILE

Lic. Cynthia Roa Garcia

Native speaker Mexico - lektor anglického a španielskeho jazyka

Cynthia študovala na právnickej fakulte v Mexiku a je držiteľkou všetkých Cambridge certifikátov, vrátane TOEFL certifikátu. V roku 2013 úspešne ukončila Oxford Primary Teacher Training Seminar. Ako lektor sa výučbe jazykov venuje viac ako 10 rokov. Rada číta, varí a cestuje 🙂

VIEW PROFILE

Mgr. Katarína Šedíková

TEACHER

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Dva roky žila a pracovala v Anglicku a Írsku. Ako lektorka angličtiny pre firmy a jednotlivcov pracuje už deviaty rok. Päť rokov bola zamestnaná ako učiteľka angličtiny na strednej škole. Vyučuje všeobecnú angličtinu, obchodnú angličtinu a konverzáciu. Vedie individuálne aj skupinové kurzy. Používa spracované kvalitné a zaujímavé podklady pre obohatenie výučby. Okrem učenia prekladá beletristickú literatúru.

VIEW PROFILE

Mgr.Ing.Janka Bazelidesová

Lektorka anglického,nemeckého a talianskeho jazyka

VIEW PROFILE

Ján Sedláček

Lektor anglického jazyka

VIEW PROFILE

Bc.Damián Michalco

Lektor anglického jazyka

Absolvent FHV UNIZA v odbore učiteľstvo anglického jazyka a výchovy k občianstvu, sa okrem anglického jazyka venuje spoločenským vedám a filozofii, preto je zároveň študentom Masarykovej univerzity učiteľstva základov spoločenských vied na Filozofickej fakulte. Je držiteľom certifikátu holistického vzdelávania Montessori pedagogiky a nedávno sa zúčastnil jazykového pobytu na TLI English Language Training v Edinburghu. Svoju záľubu v hudbu pretavuje do pohybovo-hudobných aktivít na spestrenie detských kurzov. Okrem detských kurzov, taktiež vyučuje individuálne a večerné kurzy.

VIEW PROFILE

MBA – Katarína Grofíkova

Lektorka anglického jazyka

VIEW PROFILE

Mgr. Maria Stevens

Lektorka anglického jazyka

VIEW PROFILE

Branislav Jaššo

Finančný riaditeľ

VIEW PROFILE

Paul Heighway

Native speaker - lektor z UK

VIEW PROFILE

Olenka Hundarenko

Native speaker – lektor z Ukrajiny

VIEW PROFILE

Evka Janoušková

Lektor nemeckého jazyka

VIEW PROFILE

Mirka Murínová

Lektorka španielskeho jazyka

VIEW PROFILE

Bc.Veronika Cibová

lektorka anglického jazyka

VIEW PROFILE

Tomáš Truban

lektor anglického jazyka

VIEW PROFILE

Ladislava Jindrová

lektorka anglického jazyka

VIEW PROFILE

Ján Dzurenda

lektorka nemeckého jazyka

VIEW PROFILE

Sanket Mokal

Native speaker z Austrálie

VIEW PROFILE

Mgr.Katarína Buffová

lektorka anglického jazyka

VIEW PROFILE

Detské kurzy

course3kid

Učenie plné zábavy pre naše deti už od troch rokov priamo u nás v Gabby. Zverte k nám Vaše ratolesti a my ich naučíme speakovať

blog2

Nenechajte nič na náhodu. Pripravte sa svedomito a zodpovedne na skúšky, ktoré zvládnete bez zbytočných
stresov a problémov.

avatar-5

Vyžaduje Vaše zamestnanie znalosť cudzieho jazyka? Neváhajte nás kontaktovať, my Vám pomôžeme naučiť sa to, čo potrebujete.

course7

Máte málo voľného času a aj napriek tomu sa chcete venovať štúdiu? Nezúfajte, my sa Vám prispôsobíme podľa Vašich požiadaviek.

Gabby.sk - Jazyková škola Žilina

O nás

Jazyková škola Jazyková škola Gabby v Žiline je asociácia Cambridge škôl, ktorá pripravuje na všetky Cambridge skúšky KET, PET, FCE, CAE, CPE a je akreditovaným centrom Educational Testing service (ETS), teda spoločnosti, ktorá produkuje testy TOEIC, TOEFL. Tieto testy absolvujú každý rok milióny osôb na celom svete.

V našej jazykovej škole sa priamo testuje pracovná angličtina, nemčina, francúzština prostredníctvom medzinárodnej skúšky TOEIC a taktiež pripravujeme študentov na medzinárodnú akademickú škúšku z anglického jazyka TOEFL. Ak máte záujem o danú skúšku, tak nás prosím, kontaktujte. Budeme sa na Vás tešiť.

Naši partneri

Home 4

Our Courses

The Best In Our School

24-09-2018

24-09-2018

Free Call Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula nullam augue.

The Best Discount

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula nullam augue.

Hello. Our school has been present for over 20 years in the
market. We make the most of all our students.

Starter Plan

50

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Basic Plan

100

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Advanced Plan

150

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

NEXT COURSE SUSHI WOK

Available Now

LAST 7 SEATS

Register Now

Home 3


Recoverable fatal error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /nfsmnt/hosting2_1/a/5/a5d3db94-dd5c-45cb-8b8d-9eb4231f689b/gabby.sk/web/wp-content/plugins/nd-learning/addons/visualcomposer/categories/layout/layout-2.php on line 17