Maturanti
Domov

Maturanti

Budúcim maturantom odporúčame absolvovať maturitný kurz angličtiny.

 • Jazyková úroveň: Kurz prípravy na maturitu z AJ je možné v prípade potreby rozčleniť na prípravu na maturitu internú a externú a tiež na prípravu na maturitu z angličtiny na úrovni B1 a B2.
 • Pri vstupnom pohovore Vám veľmi radi poradíme, na ktorý typ maturity dokážeme pripraviť daného maturanta.
 • Počas jazykových kurzov Vás efektívne pripravíme na zvládnutie písomnej a ústnej maturitnej skúšky.
 • Je len na Vás, aby ste si vybrali: môžete si zvoliť komplexnú prípravu alebo sa s Vami sústredíme na konkrétny problém, ktorý Vám spôsobuje najviac ťažkostí, napr. počúvanie/čítanie s porozumením, konverzácie, gramatika, slohová zložka či literatúra.
 • Naše kurzy zastrešujú slovenský, anglický, nemecký a francúzsky jazyk.

 

Kurz pre maturantov z AJ a NJ

 

Začiatok – od 27.9.2017 od 15 00 – 16 30 hod

Dĺžka kurzu – 3 mesiace – 1 x týždenne – 24 hodín
Cena – 96 Eur
vrátane študijného materiálu, občerstvenia a certifikátu

učebňa č. 3 – streda

ANGLICKÝ JAZYK

 • Cambridgeské skúšky: FCE (B2), CAE (C1) a PET (B1) – pre “negymnazistov”.
 • Štátne jazykové skúšky: základná (B2), všeobecná (C1) a špeciálna (C2).
 • City & Guilds: International ESOL Diploma Achiever (B1), International ESOL Diploma Communicator (B2), International ESOL Diploma Expert (C1).
 • TOEFL: B1 (od 47 bodov do 59 bodov), B2 (od 60 bodov do 79 bodov), C1 (od 80 bodov do 99 bodov), C2 (od 100 bodov).

 

NEMECKÝ JAZYK

 • Štátne jazykové skúšky: základná (B2), všeobecná (C1) a špeciálna (C1 – C2).
 • Skúšky Goetheho inštitútu: Zertifikat Deutsch (B1), Goethe-Zertifikat B2 (B2), Goethe-Zertifikat C1 (C1), Zentrale Oberstufenprüfung (C2) .

 

FRANCÚZSKY, TALIANSKY, ŠPANIELSKY, RUSKÝ JAZYK

 • Štátne jazykové skúšky: základná (B2), všeobecná (C1) a špeciálna (C2)
  Do portfólia uznaných skúšok patria od šk. roka 2011/12 aj skúšky ECL z angličtiny a nemčiny.