Menu
GABBY LANGUAGE SCHOOL
VAŠA JAZYKOVÁ ŠKOLA
štátnice, pracovné pohovory, súdne preklady a iné

Reklamný spot v rádiu

Odborná anglič. s ekon. zameraním – CLOSED

Začiatok – 9.2.2018,od 17 – 18:30 hod

Dĺžka kurzu – 3 mesiace
Cena – 130 Eur bez DPH
vrátane študijného materiálu, občerstvenia a certifikátu
Učebňa č.5 – piatok

CLOSED