Menu
GABBY LANGUAGE SCHOOL
VAŠA JAZYKOVÁ ŠKOLA
štátnice, pracovné pohovory, súdne preklady a iné

Reklamný spot v rádiu

Tím jazykovej školy Gabby.sk

 

Dipl. Ing. Gabriela Antolíková Jaššová Bc. - riaditeľ, študijný poradca, lektor

Vyštudovala Strojnícku fakultu na Žilinskej univerzite v Žiline – odbor strojárska technológia a Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor finančné obchody. Tri roky navštevovala Cape Cod Community College v USA, Boston, ktorú úspešne ukončila diplomom.

Počas päťročného pobytu vo Veľkej Británii sa venovala štúdiu angličtiny a práci pre logistickú spoločnosť. Získala Cambridge certifikáty FCE, CAE a štátnu skúšku z angličtiny. Taktiež sa venovala manažérskej a riadiacej činnosti. Skúsenosti z týchto pozícii zhodnotila pri získaní certifikátov zameraných na efektívnu komunikáciu a špeciálne mäkké zručnosti.

Mgr. Darinka Pavelčíková - detská psychologička

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Mateja Bela v Bánskej Bystrici – odbor pedagogika a psychológia a na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove – odbor sociálna pedagogika zameraná na školskú psychológiu. Štyri roky študovala angličtinu na Filozofickej fakulte v Prešove a tri roky na Britskej univerzite. Je držiteľkou Cambridge certifikátov FCE a CAE. Jej hlavnou činnosťou je študijná metodika a detská psychológia. Zároveň zabezpečuje špeciálne sedenia s rodičmi, na ktorých poskytuje odborné poradenstvo v rámci školskej pedagogiky. Táto forma konzultácie je rodičmi veľmi vyhľadávaná a preferovaná. Darinka je optimistická žena s veľkým srdcom.

Mgr. Zuzana Hammerová - lektorka anglického a nemeckého jazyka

Vyštudovala študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra na FF UKF v Nitre. Počas celého štúdia na vysokej škole aktívne prekladala, tlmočila, korigovala texty a zúčastňovala sa študentských vedeckých konferencií a výskumov. Zuzka sa sústreďuje na komplexnú výučbu spisovného nemeckého jazyka rôzneho zamerania pre všetky vekové skupiny od úplných začiatočníkov až po veľmi pokročilých.

PhDr.Radka Hauerová - lektor anglického a francúzskeho jazyka

Radka Hauerová je úspešnou absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazykovej kombinácii anglický a francúzsky jazyk. Obom jazykom sa venuje aktívne od základnej školy. Francúzštinu si zdokonalila najmä vďaka štúdiu na francúzskom Bilingválnom gymnáziu v Žiline. Jazykové schopnosti si upevnila aj vďaka stážam v USA a vo Francúzsku. Počas vysokej školy sa venovala najmä prekladom a od roku 2011 pôsobí v jazykovej škole ako lektorka anglického a francúzskeho jazyka

Mgr. Janka Pučeková - lektor anglického jazyka

Žila v Austrálii v Sydney od roku 1983 do roku 2006, kde získala rôzne certifikáty ako ILLC – Intensive language learning centre, HSC – maturita, TAFE, Advanced certificate in accounting, TESOL a iné. V roku 2007 sa prisťahovala späť na Slovensko a pôsobí ako lektor anglického jazyka. Jej práca ju veľmi baví a ako sama hovorí, inú prácu si ani nevie predstaviť :-) V súkromí je mamou dvoch detí.

Mgr. Sylvia Paleničková - lektor anglického a francúzskeho jazyka

V roku 1999 úspešne ukončila Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – kombinácia anglického a francúzskeho jazyka. Angličtine sa venuje už od detstva. V jazykovej škole vedie špecializované kurzy (Business English, Bank English, Accounting, výučba slovenského jazyka pre cudzincov a iné). Svoje komunikačné a motivačné schopnosti si zdokonalila absolvovaním viacerých seminárov a školení.

Bc. Petra Mičáková - lektor anglického jazyka

Vyštudovala na Žilinskej univerzite v Žiline – odbor akademických predmetov v kombinácii Anglický jazyk a výchova k občianstvu. Počas štúdia strávila dva roky v Británii, kde sa vždy rada vracia. Má veľmi pozitívny vzťah práve k Británii, ľuďom, kultúre, spôsobu života a jazyku. Učí detské kurzy už od 3 rokov v jazykovej škole a materských škôlkach.

Mgr. Zuzana Lagová - lektor anglického a francúzskeho jazyka

Pracuje ako lektor už viac ako 25 rokov. Absolvovala študijný pobyt vo Veľkej Británii a získala Cambridge certifikáty FCE a CAE. Ako Cambridge English Teacher si priebežne dopĺňa ďalšie certifikáty na on-line kurzoch. V súčasnosti študuje aj hovorovú francúzštinu na on-line kurzoch Larousse a Duolingo s francúzskymi lektormi.

Ing. Lenka Blašková - lektor anglického jazyka

Anglickému jazyku sa venuje už od útleho detstva. Úspešne ukončila bakalárske štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline. Je držiteľkou viacerých Cambridge certifikátov. Pracovala aj ako delegátka pre cestovnú kanceláriu. Má skúsenosti s komunikáciou so zahraničnými klientami z firmy Nissan, kde pracovala ako tlmočníčka. Lenka je naše milé, usmievavé slniečko

Mgr. Katarína Šedíková - lektorka anglického jazyka

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Dva roky žila a pracovala v Anglicku a Írsku. Ako lektorka angličtiny pre firmy a jednotlivcov pracuje už deviaty rok. Päť rokov bola zamestnaná ako učiteľka angličtiny na strednej škole. Vyučuje všeobecnú angličtinu, obchodnú angličtinu a konverzáciu. Vedie individuálne aj skupinové kurzy. Používa spracované kvalitné a zaujímavé podklady pre obohatenie výučby. Okrem učenia prekladá beletristickú literatúru.

Mgr. Barbora Boldižarová Hajková - úradný prekladateľ

Pracuje ako úradný prekladateľ a učiteľ anglického jazyka s bohatými skúsenosťami s prekladom textov z oblasti práva, ekonomiky, obchodu, podnikania a iných. Má vysokoškolské vzdelanie v odbore anglický jazyk a literatúra doplnené postgraduálnym štúdiom odborného prekladu.

Mgr. Barborka Durná

Angličtine sa venuje od 1O rokov. Navštevovala bilingválne gymnázium a absolvovala jazykový študijný pobyt vo Veľkej Británii. Vyštudovala učiteľstvo v kombinácii anglický jazyk a výchova k občianstvu. Venuje sa najmä detským kurzom.

Alžbeta Dobešová Bc.

Práve sa vrátila zo študijného pobytu z Kanady. Je úspešnou absolventkou SELC Career College, Vancouver, Canada kde získala certifikát z obchodnej angličtiny zahrňujúci marketing, ekonomiku, manažment a biznis.
Popri práci študuje na Žilinskej univerzite v Žiline na fakulte PEDAS – odbor ekonomika a manažment podniku. Alžbetka sa venuje najmä individuálnym študentom a detským kurzom.

Lic. Cynthia Roa Garcia - Native Speaker - Mexico - kombinácia anglického a španielskeho jazyka

Cynthia študovala na právnickej fakulte v Mexiku a je držiteľkou všetkých Cambridge certifikátov, vrátane TOEFL certifikátu.
V roku 2013 úspešne ukončila Oxford Primary Teacher Training Seminar. Ako lektor sa výučbe jazykov venuje viac ako 10 rokov. Rada číta, varí a cestuje :-)

 

 • Evka Janoušková -lektorka nemeckého jazyka
 • Olenka Hundarenko – Native Speaker – lektor z Ukrajiny
 • Paul Heighway – Native speaker – lektor z UK
 • Branislav Jaššo – finančný riaditeľ
 • Mgr. Maria Stevens – lektor anglického jazyka
 • MBA – Katarína Grofíkova – lektor anglického jazyk
 • Bc.Damián Michalco – lektor anglického jazyka
 • Ján Sedláček- lektor anglického jazyka
 • Mgr.Ing.Janka Bazelidesová – lektorka anglického,nemeckého a talianskeho jazyka
 • Mgr.Katarína Štalmachová – lektorka nemeckého jazyka
 • Bc. Kristína Machovská- lektorka anglického jazyka
 • Mgr.Evka Čvapková- lektorka anglického jazyk
 • Mgr. Vladanka Večeríková- lektorka anglického jazyk
 • Mirka Murínová- lektorka  španielskeho jazyka