Level Pre-Intermediate A2
Home Levely

Pre-Intermediate A2

Pre koho je kurz Pre-Intermediate A2 určený?

Hovorený prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší (dokážem používať jednoduchšie súvetia). Slovná zásoba sa prehlbuje a konkretizuje. Po skončení daného levelu som pripravený na skúšku KET (Key English Test). Skúška je vhodná ako motivácia pre deti a dospievajúcich. Na danú skúšku som pripravný približne po jednom roku štúdia angličtiny.