Level Upper-Intermediate B2
Home Levely

Upper-Intermediate B2

Pre koho je kurz Upper-Intermediate B2 určený?

Rozumiem hlavným myšlienkam náročného textu, či už na konkrétnu alebo abstraktnú tému, vrátane odborných článkov vo svojom odbore. Viem komunikovať pomerne spontánne a plynulo, takže môžem bez veľkých zábran komunikovať aj s „Native speakerom“ (človekom, ktorému je daný jazyk materinský). Viem vytvoriť zrozumiteľný podrobný text na množstvo tém a viem vysvetliť svoje stanovisko k problematike s vymenovaním výhod a nevýhod viacerých možností. Som pripravený na skúšku FCE ( First Certificate )- malá štátna skúška z anglického j azyka.