Náš tím
Domov

Náš tím

Náš tím

Dipl. Ing. Gabriela Antolíková Jaššová Bc.

RIADITEĽ, ŠTUDIJNÝ PORADCA, LEKTOR

Vyštudovala Strojnícku fakultu na Žilinskej univerzite v Žiline – odbor strojárska technológia a Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor finančné obchody. Tri roky navštevovala Cape Cod Community College v USA, Boston, ktorú úspešne ukončila diplomom.Počas päťročného pobytu vo Veľkej Británii sa venovala štúdiu angličtiny a práci pre logistickú spoločnosť. Získala Cambridge certifikáty FCE, CAE a štátnu skúšku z angličtiny. Taktiež sa venovala manažérskej a riadiacej činnosti. Skúsenosti z týchto pozícii zhodnotila pri získaní certifikátov zameraných na efektívnu komunikáciu a špeciálne mäkké zručnosti.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Darinka Pavelčíková

Detská psychologička

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Mateja Bela v Bánskej Bystrici – odbor pedagogika a psychológia a na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove – odbor sociálna pedagogika zameraná na školskú psychológiu. Štyri roky študovala angličtinu na Filozofickej fakulte v Prešove a tri roky na Britskej univerzite. Je držiteľkou Cambridge certifikátov FCE a CAE. Jej hlavnou činnosťou je študijná metodika a detská psychológia. Zároveň zabezpečuje špeciálne sedenia s rodičmi, na ktorých poskytuje odborné poradenstvo v rámci školskej pedagogiky. Táto forma konzultácie je rodičmi veľmi vyhľadávaná a preferovaná. Darinka je optimistická žena s veľkým srdcom.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Zuzana Hammerová

Lektorka anglického a nemeckého jazyka

Vyštudovala študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra na FF UKF v Nitre. Počas celého štúdia na vysokej škole aktívne prekladala, tlmočila, korigovala texty a zúčastňovala sa študentských vedeckých konferencií a výskumov. Zuzka sa sústreďuje na komplexnú výučbu spisovného nemeckého jazyka rôzneho zamerania pre všetky vekové skupiny od úplných začiatočníkov až po veľmi pokročilých.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Sylvia Paleničková

Lektor anglického a francúzskeho jazyka

V roku 1999 úspešne ukončila Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – kombinácia anglického a francúzskeho jazyka. Angličtine sa venuje už od detstva. V jazykovej škole vedie špecializované kurzy (Business English, Bank English, Accounting, výučba slovenského jazyka pre cudzincov a iné). Svoje komunikačné a motivačné schopnosti si zdokonalila absolvovaním viacerých seminárov a školení.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Janka Pučeková

Lektorka anglického jazyka

Žila v Austrálii v Sydney od roku 1983 do roku 2006, kde získala rôzne certifikáty ako ILLC – Intensive language learning centre, HSC – maturita, TAFE, Advanced certificate in accounting, TESOL a iné. V roku 2007 sa prisťahovala späť na Slovensko a pôsobí ako lektor anglického jazyka. Jej práca ju veľmi baví a ako sama hovorí, inú prácu si ani nevie predstaviť 🙂 V súkromí je mamou dvoch detí.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Bc. Petra Mičáková

Lektor anglického jazyka

Vyštudovala na Žilinskej univerzite v Žiline – odbor akademických predmetov v kombinácii Anglický jazyk a výchova k občianstvu. Počas štúdia strávila dva roky v Británii, kde sa vždy rada vracia. Má veľmi pozitívny vzťah práve k Británii, ľuďom, kultúre, spôsobu života a jazyku. Učí detské kurzy už od 3 rokov v jazykovej škole a materských škôlkach.


ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Zuzana Lagová

Lektor anglického a francúzskeho jazyka

Pracuje ako lektor už viac ako 25 rokov. Absolvovala študijný pobyt vo Veľkej Británii a získala Cambridge certifikáty FCE a CAE. Ako Cambridge English Teacher si priebežne dopĺňa ďalšie certifikáty na on-line kurzoch. V súčasnosti študuje aj hovorovú francúzštinu na on-line kurzoch Larousse a Duolingo s francúzskymi lektormi.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Barborka Durná

Lektor anglického jazyka

Angličtine sa venuje od 10 rokov. Navštevovala bilingválne gymnázium a absolvovala jazykový študijný pobyt vo Veľkej Británii. Vyštudovala učiteľstvo v kombinácii anglický jazyk a výchova k občianstvu. Venuje sa najmä detským kurzom.


ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Barbora Boldižarová Hajková

Vyučujúci

Pracuje ako úradný prekladateľ a učiteľ anglického jazyka s bohatými skúsenosťami s prekladom textov z oblasti práva, ekonomiky, obchodu, podnikania a iných. Má vysokoškolské vzdelanie v odbore anglický jazyk a literatúra doplnené postgraduálnym štúdiom odborného prekladu.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Lic. Cynthia Roa Garcia

Native speaker Mexico - lektor anglického a španielskeho jazyka

Cynthia študovala na právnickej fakulte v Mexiku a je držiteľkou všetkých Cambridge certifikátov, vrátane TOEFL certifikátu. V roku 2013 úspešne ukončila Oxford Primary Teacher Training Seminar. Ako lektor sa výučbe jazykov venuje viac ako 10 rokov. Rada číta, varí a cestuje 🙂

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Katarína Šedíková

Vyučujúci

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Dva roky žila a pracovala v Anglicku a Írsku. Ako lektorka angličtiny pre firmy a jednotlivcov pracuje už deviaty rok. Päť rokov bola zamestnaná ako učiteľka angličtiny na strednej škole. Vyučuje všeobecnú angličtinu, obchodnú angličtinu a konverzáciu. Vedie individuálne aj skupinové kurzy. Používa spracované kvalitné a zaujímavé podklady pre obohatenie výučby. Okrem učenia prekladá beletristickú literatúru.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Vladanka Večeríková

Lektorka anglického jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Evka Čvapková

Lektorka anglického jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Bc. Kristína Machovská

Lektorka anglického jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr.Katarína Štalmachová

Lektorka nemeckého jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr.Ing.Janka Bazelidesová

Lektorka anglického,nemeckého a talianskeho jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Ján Sedláček

Lektor anglického jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Bc.Damián Michalco

Lektor anglického jazyka

Absolvent FHV UNIZA v odbore učiteľstvo anglického jazyka a výchovy k občianstvu, sa okrem anglického jazyka venuje spoločenským vedám a filozofii, preto je zároveň študentom Masarykovej univerzity učiteľstva základov spoločenských vied na Filozofickej fakulte. Je držiteľom certifikátu holistického vzdelávania Montessori pedagogiky a nedávno sa zúčastnil jazykového pobytu na TLI English Language Training v Edinburghu. Svoju záľubu v hudbu pretavuje do pohybovo-hudobných aktivít na spestrenie detských kurzov. Okrem detských kurzov, taktiež vyučuje individuálne a večerné kurzy.

ZOBRAZIŤ PROFIL

MBA – Katarína Grofíkova

Lektorka anglického jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Maria Stevens

Lektorka anglického jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Branislav Jaššo

Finančný riaditeľ

ZOBRAZIŤ PROFIL

Paul Heighway

Native speaker - lektor z UK

ZOBRAZIŤ PROFIL

Olenka Hundarenko

Native speaker – lektor z Ukrajiny

ZOBRAZIŤ PROFIL

Evka Janoušková

Lektor nemeckého jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mirka Murínová

Lektorka španielskeho jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Bc.Veronika Cibová

lektorka anglického jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Tomáš Truban

lektor anglického jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Ladislava Jindrová

lektorka anglického jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Ján Dzurenda

lektorka nemeckého jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Sanket Mokal

Native speaker z Austrálie

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr.Katarína Buffová

lektorka anglického jazyka

ZOBRAZIŤ PROFIL

Dipl. Ing. Gabriela Antolíková Jaššová Bc.

Director, study counsellor, lecturer

Gabby graduated in mechanical engineering in Žilina and financial studies in Banská Bystrica. From 2000 till 2002, living in the USA on Cape Cod Island near Boston, she attended Cape Code Community College and attained a diploma. She has been learning English actively for 25 years. She travelled the USA and interpreted in different companies in Madrid, Munich, Frankfurt and Birmingham. During her 5-year stay in the United Kingdom, she devoted herself to studying English and worked for a logistics company. Thanks to her experience and aptitude, Gabika is a very precious member of our team.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Zuzana Hammerová

Lecturer of English and German language

Zuzana graduated in translation and interpretation of German and Slovak Language at University of Constantine the Philosopher in Nitra. During her university studies she was an active translator, interpreter, editor and took part in several student´s scientific conferences and researches. Zuzka focuses on complex teaching of literary German language for all age groups and levels, from beginners to advanced students.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Janka Pučeková

Lecturer of English language

Janka lived in Sydney, Australia in from 1983 until 2006 and attained many certificates as ILLC – Intensive language learning center, HSC – school leaving examination, TAFE, Advanced certificate in accounting, TESOL…. Since returning to Slovakia in 2007, Janka has been a lecturer of English language and enjoys her job very much and as she says – she couldn’t imagine having a different job. Besides work she is a mother of two.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Sylvia Paleničková

Lecturer of English and French language

In 1999 Sylvia finished her studies of the English and French language at Faculty of Pedagogy of Comenius University in Bratislava. Having learnt English since her childhood Sylvia is the right person In our language school to conduct special courses (Business English, Bank English, Accounting, and Slovak language for foreigners… etc.). She improved her communication and motivational skills by attending various seminars and trainings.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Bc. Petra Mičáková

Lecturer of English language

Petra graduated from University of Žilina in English language and civics. As part of her studies she lived in Britain for two years. England became very close to her heart and she has a very good attitude to Britain, British people, their culture, lifestyle and language. Petra teaches, in our language school and other kindergartens, usually English courses for children over 3 years of age.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Barborka Durná

Vyučujúci

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Zuzana Lagová

Lecturer of English and French language

Zuzana has been a lecturer for over 25 years. During her stay in the UK she attained both FCE and CAE Cambridge certificates. As a Cambridge English Teacher she constantly improves her language skills by completing on-line courses. Currently she is completing on-line courses in colloquial French - Larousse and Duolingo - with French Native lecturers.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Katarína Šedíková

Lecturer of English language

Katarína studied English language and psychology at Comenius University in Bratislava. She worked and lived in England and Ireland where she has been working as a lecturer for companies and individuals for nine years. Having worked as a teacher of English language at high school for 5 years, She now teaches general English, business English and conversation for individuals as well as for groups. Katarína loves to use interesting and efficient materials to vary the education process. Apart from teaching she is also a translator of fiction.

ZOBRAZIŤ PROFIL

Mgr. Barbora Boldižarová Hajková

Certified translator

Barbora is currently a certified translator and is an English language teacher with significant experience in translation of texts from the field of Law, Economy, business, trade etc. She has attained a university diploma in English language and literature as well as a postgraduate one in technical translation.

ZOBRAZIŤ PROFIL