Náš tím
Home

Náš tím

Náš tím

Ing. Gabriela Antolíková Jaššová MBA

RIADITEĽ, ŠTUDIJNÝ PORADCA, LEKTOR

Vyštudovala Strojnícku fakultu na Žilinskej univerzite v Žiline – odbor strojárska technológia a Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor finančné obchody. Tri roky navštevovala Cape Cod Community College v USA, Boston, ktorú úspešne ukončila diplomom.Počas päťročného pobytu vo Veľkej Británii sa venovala štúdiu angličtiny a práci pre logistickú spoločnosť. Získala Cambridge certifikáty FCE, CAE a štátnu skúšku z angličtiny. Taktiež sa venovala manažérskej a riadiacej činnosti. Skúsenosti z týchto pozícii zhodnotila pri získaní certifikátov zameraných na efektívnu komunikáciu a špeciálne mäkké zručnosti.

VIEW PROFILE

Mgr. Darinka Pavelčíková

Detská psychologička

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Mateja Bela v Bánskej Bystrici – odbor pedagogika a psychológia a na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove – odbor sociálna pedagogika zameraná na školskú psychológiu. Štyri roky študovala angličtinu na Filozofickej fakulte v Prešove a tri roky na Britskej univerzite. Je držiteľkou Cambridge certifikátov FCE a CAE. Jej hlavnou činnosťou je študijná metodika a detská psychológia. Zároveň zabezpečuje špeciálne sedenia s rodičmi, na ktorých poskytuje odborné poradenstvo v rámci školskej pedagogiky. Táto forma konzultácie je rodičmi veľmi vyhľadávaná a preferovaná. Darinka je optimistická žena s veľkým srdcom.

VIEW PROFILE

Mgr. Zuzana Hammerová

Lektorka anglického a nemeckého jazyka

Vyštudovala študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra na FF UKF v Nitre. Počas celého štúdia na vysokej škole aktívne prekladala, tlmočila, korigovala texty a zúčastňovala sa študentských vedeckých konferencií a výskumov. Zuzka sa sústreďuje na komplexnú výučbu spisovného nemeckého jazyka rôzneho zamerania pre všetky vekové skupiny od úplných začiatočníkov až po veľmi pokročilých.

VIEW PROFILE

Mgr. Sylvia Paleničková

Lektor anglického a francúzskeho jazyka

V roku 1999 úspešne ukončila Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – kombinácia anglického a francúzskeho jazyka. Angličtine sa venuje už od detstva. V jazykovej škole vedie špecializované kurzy (Business English, Bank English, Accounting, výučba slovenského jazyka pre cudzincov a iné). Svoje komunikačné a motivačné schopnosti si zdokonalila absolvovaním viacerých seminárov a školení.

VIEW PROFILE

Mgr. Janka Pučeková

Lektorka anglického jazyka

Žila v Austrálii v Sydney od roku 1983 do roku 2006, kde získala rôzne certifikáty ako ILLC – Intensive language learning centre, HSC – maturita, TAFE, Advanced certificate in accounting, TESOL a iné. V roku 2007 sa prisťahovala späť na Slovensko a pôsobí ako lektor anglického jazyka. Jej práca ju veľmi baví a ako sama hovorí, inú prácu si ani nevie predstaviť 🙂 V súkromí je mamou dvoch detí.

VIEW PROFILE

Bc. Petra Mičáková

Lektor anglického jazyka

Vyštudovala na Žilinskej univerzite v Žiline – odbor akademických predmetov v kombinácii Anglický jazyk a výchova k občianstvu. Počas štúdia strávila dva roky v Británii, kde sa vždy rada vracia. Má veľmi pozitívny vzťah práve k Británii, ľuďom, kultúre, spôsobu života a jazyku. Učí detské kurzy už od 3 rokov v jazykovej škole a materských škôlkach.


VIEW PROFILE

Mgr. Zuzana Lagová

Lektor anglického a francúzskeho jazyka

Pracuje ako lektor už viac ako 25 rokov. Absolvovala študijný pobyt vo Veľkej Británii a získala Cambridge certifikáty FCE a CAE. Ako Cambridge English Teacher si priebežne dopĺňa ďalšie certifikáty na on-line kurzoch. V súčasnosti študuje aj hovorovú francúzštinu na on-line kurzoch Larousse a Duolingo s francúzskymi lektormi.

VIEW PROFILE

Mgr. Barborka Durná

Lektor anglického jazyka

Angličtine sa venuje od 10 rokov. Navštevovala bilingválne gymnázium a absolvovala jazykový študijný pobyt vo Veľkej Británii. Vyštudovala učiteľstvo v kombinácii anglický jazyk a výchova k občianstvu. Venuje sa najmä detským kurzom.


VIEW PROFILE

Mgr. Barbora Boldižarová Hajková

TEACHER

Pracuje ako úradný prekladateľ a učiteľ anglického jazyka s bohatými skúsenosťami s prekladom textov z oblasti práva, ekonomiky, obchodu, podnikania a iných. Má vysokoškolské vzdelanie v odbore anglický jazyk a literatúra doplnené postgraduálnym štúdiom odborného prekladu.

VIEW PROFILE

Lic. Cynthia Roa Garcia

Native speaker Mexico - lektor anglického a španielskeho jazyka

Cynthia študovala na právnickej fakulte v Mexiku a je držiteľkou všetkých Cambridge certifikátov, vrátane TOEFL certifikátu. V roku 2013 úspešne ukončila Oxford Primary Teacher Training Seminar. Ako lektor sa výučbe jazykov venuje viac ako 10 rokov. Rada číta, varí a cestuje 🙂

VIEW PROFILE

Mgr. Katarína Šedíková

TEACHER

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Dva roky žila a pracovala v Anglicku a Írsku. Ako lektorka angličtiny pre firmy a jednotlivcov pracuje už deviaty rok. Päť rokov bola zamestnaná ako učiteľka angličtiny na strednej škole. Vyučuje všeobecnú angličtinu, obchodnú angličtinu a konverzáciu. Vedie individuálne aj skupinové kurzy. Používa spracované kvalitné a zaujímavé podklady pre obohatenie výučby. Okrem učenia prekladá beletristickú literatúru.

VIEW PROFILE

Mgr.Ing.Janka Bazelidesová

Lektorka anglického,nemeckého a talianskeho jazyka

VIEW PROFILE

Ján Sedláček

Lektor anglického jazyka

VIEW PROFILE

Bc.Damián Michalco

Lektor anglického jazyka

Absolvent FHV UNIZA v odbore učiteľstvo anglického jazyka a výchovy k občianstvu, sa okrem anglického jazyka venuje spoločenským vedám a filozofii, preto je zároveň študentom Masarykovej univerzity učiteľstva základov spoločenských vied na Filozofickej fakulte. Je držiteľom certifikátu holistického vzdelávania Montessori pedagogiky a nedávno sa zúčastnil jazykového pobytu na TLI English Language Training v Edinburghu. Svoju záľubu v hudbu pretavuje do pohybovo-hudobných aktivít na spestrenie detských kurzov. Okrem detských kurzov, taktiež vyučuje individuálne a večerné kurzy.

VIEW PROFILE

MBA – Katarína Grofíkova

Lektorka anglického jazyka

VIEW PROFILE

Mgr. Maria Stevens

Lektorka anglického jazyka

VIEW PROFILE

Branislav Jaššo

Finančný riaditeľ

VIEW PROFILE

Paul Heighway

Native speaker - lektor z UK

VIEW PROFILE

Olenka Hundarenko

Native speaker – lektor z Ukrajiny

VIEW PROFILE

Evka Janoušková

Lektor nemeckého jazyka

VIEW PROFILE

Mirka Murínová

Lektorka španielskeho jazyka

VIEW PROFILE

Bc.Veronika Cibová

lektorka anglického jazyka

VIEW PROFILE

Tomáš Truban

lektor anglického jazyka

VIEW PROFILE

Ladislava Jindrová

lektorka anglického jazyka

VIEW PROFILE

Ján Dzurenda

lektorka nemeckého jazyka

VIEW PROFILE

Sanket Mokal

Native speaker z Austrálie

VIEW PROFILE

Mgr.Katarína Buffová

lektorka anglického jazyka

VIEW PROFILE